menu
Anh-Thi DINH

IT tips

Posted on 21/10/2018, in Infomation Technology.

This note contains all tips in IT (tips in using apps, webs,…)

Internet - Web apps

 • Remove apps permission from Google Apps (Youtube, Google Play Music, …): here

Visual Studio Code

 • Using regular expression in Visual Studio (Code): ref
 • Replace current bit.ly text with its same url:
  • Find: (http://bit.ly.*) (Enable .*)
  • Replace: [$1]($1)

Game

Xonotic

Copy maps for this game: Trong ubuntu: nautilus /home/thi/snap/xonotic/14/.xonotic/data. Copy hết mấy cái trong dlcache ra data/ là được.

Skype

Show mini video call: Vào Tools > Options > Call settings > untick vào “Show call controls when skype in the background > Trong khung chat nhấn vào biểu tượng hình 3 chấm > chọn Pop-out

Facebook

Cách đơn giản để download video từ facebook, đặc biệt là các video chế độ bạn bè.

 • Vào xem video đó bình thường trên máy tính.
 • Thay “https://www.” bằng “m.” trên thanh địa chỉ của video rối nhấn enter.
 • Chuột phải vào video chọn “Save video as…” để lưu về máy.

Windows

Thay đổi directory mặc định trong PowerShell

 • Create a folder in your Documents folder called WindowsPowerShell
 • Create a file called profile.ps1 inside this folder
 • Add following command Set-Location c:\abc
 • Every time you launch PowerShell, the profile script will be executed

Share wifi windows 10

Vào Settings > Mobile hotspot > Kích hoạt và sửa tùy chọn!

Facetime recording with windows

 • Download LonelyScreen and install it
 • Open LonelyScreen and change the server name (optional)
 • Connect both Windows PC and iPhone to the same wifi network
 • In the facetime calling, swipe up and click on airplay to share.
 • On LonelyScreen, click the record button.

cmder

Thay đổi directory mặc định của cmder

 • Vào settings của cmder
 • Chọn Startup > Tasks
 • Chọn {cmd::Cmder}
 • Nhấn vào cái ô bự góc dưới bên phải, để con trỏ cuối hàng text
 • Nhấn nút “Startup dir…”
 • Chọn đến đường dẫn cần > OK
 • Xóa dòng hiện có giống với cái vừa hiện ra (new_console:d:%USERPROFILE%)
 • Nhấn Save settings

Tăng font size trong cmder

Vào settings, chọn Main, có mục chỉnh size, nên chọn 18.

Matlab

Change default location: Home > Preferences > MATLAB > General

Top