menu
Anh-Thi DINH

PhD: Coding note 1

Posted on 14/09/2018, in PhD.

Loạt bài này chủ yếu dùng để ghi chú trong quá trình hoàn thành cái coding. Có thể đó là những ghi chú về kiến thức, thuật toán liên quan. Cái này dùng để “gọi đến” trong cái ghi chú Working daily trong Evernote.

errorStarting working with matlab from notebook 2!!! (1/2017)

Why we don’t use FreeFem++?

We don’t use FreeFem++ and started to use Matlab because

 • We cannot implement Ghost penalty with FreeFem++

Change to function handle and inputParser

Mục này để nói về những lý do và ghi chú liên quan đến việc chuyển từ cái cũ (có getP, getK) sang cái mới (dùng inputParser)

 • LỖI LỚN!!!! CHUYỂN SANG DÙNG FUNCTION HANDLE LÀM CHẬM HƠN RẤT RẤT NHIỀU!!!! (Gấp 17 lần, check ngày 26/7/18 với main_sys_linda)

  • Co the la do inputParser, xem tai day.
  • Da tim ra nguyen nhan, ly do la boi inputParser va function handle. Sau khi giam inputParser thi thoi gian nhanh hon rat nhieu. Tuy nhien function handle van cham hon cach lam cu den 3 lan.
 • Tại sao phải tạo getfPhiWhole cho từng tam giác riêng lẻ mà không tạo luôn cái getfPhiNCTs? Bởi vì khi áp dụng tính ma trận liên quan đến level set thì có lượng

 • Trong file getLfwg cũ có dùng typeG nhưng cái mới thì thay bằng defG luôn. Tuy nhiên cái cũ có liên hệ với file getGMgPP (hoặc những cái khác) cũng cần dùng typeG nên cần phải thay đổi GM luôn sau này!

 • Check lại code cho trường hợp fitted mesh (there is no cut triangle!), hiện tại đang gặp lỗi!!!!

 • Becarefull: có lỗi xảy ra với getGradPhi (đã sửa nhưng chưa chắc 100%)

Medit

Tool này của thầy Pascal Frey, có thể download tại đây. Tham khảo doc online tại đây, pdf tại đây.

Lưu ý, tool này trùng tên với editor medit trên linux!!!!

Some tips for medit

 • Plot a file (there must be two files with the same name in the current directory): medit <file-name> (without extension)
 • Show metric, isoline,…: after plot windows appears, press m for metric, p for isoline value,…
 • Change the isoline value range: Create a file name <file-name>.medit or DEFAULT.medit and write in the content (see more example in pdf document, section 6). For example,
  Palette
  -0.79 0 1.21
  

Fast Marching Method & Level set

Xem thêm note về level set.

System of equations

Khi tìm $u=w-\dfrac{\beta}{\lambda\alpha}v$ thì tại những node trên $\Gamma$, ta không biết nên lấy $\beta_1$ hay là $\beta_2$. Cách giải quyết là cho $v=0$ tại các node này vì thực tế ta cũng cần điều này!

Small intersection

Bài báo arnold analysis of extended pressure xfem 2008.pdf nói về cách xử lý các cái cut quá nhỏ. Còn bài báo burman2010-ghost penalty.pdf thì có nhắc đến nếu các cái cut quá nhỏ có thể dẫn đến matrix is ill-conditioned. Tuy nhiên bài báo của Burman chủ yếu làm việc trên fictitious domain.

Such basis functions may lead to instability, for example if their contributions are dominated by rounding errors.

Nhỏ là như thế nào? Nghĩa là

Do đó, ý tưởng là xóa bớt đi các basis function với support rất nhỏ này, tức tạo thành 1 space mới “nhỏ hơn” space $V^{\Gamma}_h$. Ổng cũng giải thích làm cách nào để chọn maximal size cho these “small support” này.

Sẽ loại bỏ những basis (những cái $k$) thỏa điều kiện sau (p6)

Trong đó $l=0,1$ đại diện cho $L^2$ và $H^1$ xét trên part của triangle $T\cap\Omega_i$. Trong đó ổng nói nếu chọn $L^2$ norm thì $l=0,\alpha=2$. Chú ý rằng $\hat{c}=0$ thì xem như không có lọc cái $k$ nào cả, $\bar{V}^{\Gamma}_h=V^{\Gamma}_h$, all discontinuous basis functions are kept. Tóm lại,

errorNên dùng relative errors hơn là absolute errors như ở trên!

Vì cái ở trên nó rất sensitive với $h$ nên tốt hơn là nên dùng relative errors (tức $\frac{\Vert \varphi_k\Vert_{L^2(T\cap\Omega_i)} }{\Vert \varphi_k\Vert_{L^2(T)} }$) vì nếu dùng cái abs errors thì kết quả vế trái “nhỏ” nhưng chưa nói lên được điều gì, phải là “nhỏ so với gì” thì mới chính xác hơn!

Thật ra cái Remark 2 trong bài báo có nói là $\Vert \varphi_k\Vert_{L^2(T)} \sim ch^{1\frac{1}{2}-l}$ nên mới không có cái này ở dưới mẫu, thành ra nhìn giống absolute errors. Hãy thử cái điều kiện đầu tiên xem!!

Lưu ý là $\tilde{c}$ và $\hat{c}$ khác nhau! Nếu $l=1$ thì thường $\alpha=1$.


Đã tính thử $c$ trong $\Vert \varphi_k\Vert_{L^2(T)} \sim ch^{1\frac{1}{2}-l}$ với nhiều giá trị $h_T$ khác nhau (nSeg từ 15 đến 125), ra kết quả cũng rất khác nhau, dao động từ $0.8$ đến $2.5$.

Preconditioner, ill-conditioned problem!!!

Có bao nhiêu cách tất cả?

 • Hansbo & Burman: dùng ghost penalty.
 • Lehrenfeld: cái này ổng cũng nói về mấy bài báo của Arnold và Burman mà thôi. Từ đây phát hiện ra không phải Burman và Arnold là hai cách khác nhau mà mỗi cái có một mục đích riêng
  • Delete small support basis của Arnold (Arnold2008) là để:
   • This modified space has the same approximation quality as the original XFEM space but better stability properties. Arnold2008
   • Avoiding very small supports has advantages, for example if the contributions are dominated by rounding errors. Arnold2008
   • [Burman 2011] For interface problems, the need to introduce additional finite element basis functions lying on sub-elements to restore optimal convergence represents a second source of instability.
  • Ghost penalty của Burman là để:
   • [Burman 2011] However, the application of Nitsche’s method for the treatment of boundary or interface conditions may give rise to numerical instabilities in presence of small element cuts. More precisely, it has been observed in [12,15,16,43] that the stability and the condition number of the finite element scheme depend on how the interface cuts the computational mesh. To cure them, the application of interior penalty stabilisation techniques has been uccessfully considered in a sequel of papers [12, 15, 16]. The idea of such stabilisation methods is to introduce in the discrete formulation a minimum of artificial diffusion to ensure the positivity of the discrete bilinear form for any configuration of the boundary or interface.

Tại sao Hansbo gợi ý dùng stabilization thay vì preconditioning? Stabilization của Hansbo/Burman chính là Ghost penalty, còn preconditioning thì có nhiều cách (chưa biết cụ thể có phải delete basis small support có phải là preconditioning hay ko)

 • Lehrenfeld có nhận xét là ví dụ trong Hansbo với Hansbo-averaging thì không gặp vấn đề với stability nhưng vẫn có vấn đề với matrix ill conditioned. Điều này suy ra stabilisation và preconditioning là hai cái khác nhau rất nhiều, ảnh hưởng nhiều đến vấn đề đang gặp. Phải làm riêng!!!!

$\Rightarrow$ Có vẻ việc delete small support chỉ làm giảm khả năng bị lỗi round-off thôi chứ nó ko phải là preconditioning hay stabilisation!

PHẢI DÙNG CẢ HAI PHƯƠNG PHÁP!!!!

Big condition number problem

Thảo luận cách giải quyết vấn đề về condition number quá lớn.

 • Bỏ small support basis : Arnold.
 • Ghost penalty : Burman
 • Preconditioner của Zunino 2011
 • Stability theo cách của Zahedi 2013.

However, in the methods above, the conditioning of the problem is sensitive to the position of the interface. The condition number of the system matrix blows up for cases when the interface approaches element boundaries. For unsteady problems, it is not unusual that such situations occur, and some precaution is needed to prevent problems such as breakdown of direct or iterative linear solvers. Reusken [22] addresses this problem by deleting basis functions in the XFEM space that have very small support and may cause ill-conditioning. wadbro 2013 unifomly well-conditioned unfitted Nitsche interface.pdf

 • Bài báo zunino 2011 unfitted interface penalty contrast.pdf nói về
  • Việc trị ill-conditioning by using preconditioning method.
  • cũng dựa trên fictitious domain method
  • Mở rộng ra $H^1$ stability thay vì $L^2$ như trong bài báo của Arnold 2008
  • This analysis of the XFEM space is closed by the proof of discrete inequalities that will be useful to address the stability and conditioning of the scheme proposed in Hansbo 2002
  • because for such technique both large contrast of diffusion coefficients and small sub-elements negatively affect the condition number of the discrete problem.

Preconditioning method of Zunino

Phần này nói về ý tưởng preconditioning trong bài báo Zunino 2011 (có nói tí chút ở trên).

Thật sự trùng hợp là ý tưởng của Zunino về việc xây dựng 1 ma trận $P$ (trang 1072) cũng giống với ý tưởng trong sách của Arnold trang 274. Có sự khác nhau nhẹ là ở Zunino có nhân thêm các hệ số diff và reaction.

trong đó $v=v^{\Omega} + v^{\Gamma}_1 + v^{\Gamma}_2$, $\mu=$ diffusion coefficient, $\epsilon=$ reaction coefficient, $M,L$ lần lượt là mass và stiffness matrix và

Sau đó ta sẽ có ma trận mới $P^{-1}A$ có condition number nhỏ hơn $A$ nhiều.

Stabilization của Burman và Zunino 2011 cho small cut và large contrast

Vấn đề tóm tắt

Trong đó,

Cái này khẳng định phải sử dụng choice of weight là (p.274)

Sau khi áp dụng ghost penalty vào thì là (p.275)

trong đó,

với

Stability có được bao gồm các thứ

 • Choice of weight
 • ghost penalty term
 • diagonal scaling
Top